Your browser does not support JavaScript!


Знанието е сила - липсват обаче ключови отчети каква точно сила

Какво е успяла да направи държавата по отношение на връщане на децата в училище? След прочит на проекта за План за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система в периода 2013 – 2020 година се оказва, че не всичко е розово. Съгласно доклада към плана, към октомври месец, 2018 година, още не са приключили конкурсите за проекти за интеграция...
виж още
Webground.bg