Your browser does not support JavaScript!


Защо ваксините са изключение от изискванията към рекламата на лекарствените продукти?

С Наредба № 1 ОТ 25 Януари 2012 г. се определят изискванията към рекламата на лекарствените продукти. Наредбата се прилага за всички видове реклама на лекарствени продукти. Рекламата, предназначена за населението, и рекламните кампании по чл. 248 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) могат да се разпространяват/провеждат само след получаване на разрешение от изпълнителния...
виж още
Webground.bg