Заплатите на кметовете - най-много колкото тези на министрите

Заплатите на заетите в бюджетни организации ще се определят по нов начин, реши правителството. Въвежда се нов подход за определяне на заплатите в местните власти и на ръководителите на областните администрации, държавните комисии и агенциите като се цели да бъде изравнен съществуващият към момента дисбаланс между различните органите на власт. Дава се по-голяма свобода на общинските съвети да определят заплатите на кметовете на общини, райони и кметства като се фиксира единствено максималният р....
виж още
Webground.bg
Top