Your browser does not support JavaScript!


Възможен ли е справедливият свят?

Международната икономическа мисъл, в това число и арабската, претърпяла значителни промени в последните 40 години, се развива в различни, понякога противоположни посоки. От една страна в началото на 70-те години на миналия век, благодарение на две течения значително се обогати теорията за развитието. Структурното направление дава приоритет на икономическата политика с цел съществена промяна...
виж още
Webground.bg