Your browser does not support JavaScript!


Водата от язовир "Студена" вече е годна за пиене

Водата от язовир "Студена" е годна за пиене, съобщава РЗИ Перник. В продължение на два дни са взети 21 контролни проби от водопроводната мрежа на Перник и населените места, захранвани от язовир "Студена". Резултатите от анализите отговарят на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по контролираните физико-химични...
виж още
Webground.bg