Your browser does not support JavaScript!


Велико Търново е водещ бенефициент в проект за създаване на шест туристически продукта

С начална конференция във Велико Търново бе даден старта на дейностите по проект “Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”, който се изпълнява по приоритетна ос 2 „Един зелен регион“ на Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррет V-A Румъния - България“...
виж още
Webground.bg