Велико Търново е водещ бенефициент в проект за създаване на шест туристически продукта

submit to reddit
С начална конференция във Велико Търново бе даден старта на дейностите по проект “Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма”, който се изпълнява по приоритетна ос 2 „Един зелен регион“ на Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррет V-A Румъния - България“ с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Държавните бюджети на Република България и Република Рум....
виж още
Webground.bg
Top