Your browser does not support JavaScript!


Украйна е най-бедната държава в Европа през 2019 г.

Украйна е страната с най-ниска покупателна способност в Европа. Тя е на последно място сред 42 европейски държави, според проучването на Growth from Knowledge (GfK) за 2019 г. "16 от разглежданите в изследването страни имат над средната покупателна способност на глава от населението, докато 26 падат под средното за Европа. Украйна заема последно място с покупателна способност на глава от...
виж още
Webground.bg