Your browser does not support JavaScript!


Транспортът на Велико Търново ще бъде подобрен по проект за 11,1 млн. лева

Одобрен е проект на стойност 11,1 млн. лева по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за интегриран градски транспорт на Велико Търново. Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България. Съгласно заповед на Деница Николова - ръководител на Управляващия орган на програмата и заместник-министър...
виж още
Webground.bg