Your browser does not support JavaScript!


Тежък срив на чуждите инвестиции

Преките чужди инвестиции в страната от януари до ноември 2020 г. са в размер на 843,9 млн. евро (1,4% от БВП), като намаляват с 381,1 млн. евро (31,1%) спрямо същия период на предходната година, обявиха от БНБ. Само през ноември чуждите вложения възлизат на 122 млн. евро, при 103,7 млн. евро година по-рано. Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества,...
виж още
Webground.bg