Your browser does not support JavaScript!


TBI e първата банка в България, която емитира публични облигации за капитал втори ред

TBI Bank успешно емитира десетгодишна емисия облигации в размер на 10 млн. евро с условия, насочени да отговарят на изискванията за капитал от втори ред на Регламент (ЕС) № 575/2013. Облигациите имат единична номинална стойност от 100 хил. евро и бяха насочени основно към институционални и професионални инвеститори. Годишната лихва е фиксирана на 5.25%. Taка TBI Bank отново доказва амбицията си постоянно...
виж още
Webground.bg