Your browser does not support JavaScript!


Свободните адвокати: Да има минимум на заплащането единствено за дейности, извършвани само от адвокати

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати становище на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) във връзка с обявеното обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. В този случай, обединението реши да акцентира само върху един въпрос, който считаме че е от особена важност...
виж още
Webground.bg