Your browser does not support JavaScript!


Столична община дава милиони за разширение на производството на RDF гориво

Поръчка с прогнозна стойност 5,2 млн. лв. без ДДС за разширяване капацитета на Завода за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF гориво в местността Садината на село Яна обяви Столична община. Опциите за третиране на отпадъци трябва да се увеличат при запазване на съществуващата инфраструктура и направените инвестиции в системите за сепариране на рециклируеми материали...
виж още
Webground.bg