Your browser does not support JavaScript!


Специфика на кюнците за печки

Топлината, която осигуряват уредите, използващи като горивен ресурс дърва, въглища, пелети или други изкопаеми енергийни източници е несравнима с тази от електричеството. При функционирането си печките освобождават дим, пепел, фини прахови частици, миризма, което предполага и наличието на съответната инсталация, която да подпомогне процеса. Димоотводната система е част от отоплителната и...
виж още
Webground.bg