Your browser does not support JavaScript!


Солени глоби за повреда на мрежата и нов регулатор предвижда новият Закон за ВиК

Запазване на социалната поносимост на цената на услугите, както и на публичния характер на активите предвижда подготвеният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект на Закон за водоснабдяването и канализацията. Той предлага нов концептуален подход в някои от политиките за развитие на отрасъл ВиК. Публикуван е за широко обществено обсъждане, като постъпилите предложения...
виж още
Webground.bg