Your browser does not support JavaScript!


Сметната палата: България не успява да спре незаконните превози на отпадъци

Отпадъците в България все още не се оползотворяват достатъчно и не се прилагат дейности, които предвиждат последващото им третиране, което създава риск за нанасяне на вреди на екосистемите в природата и на човешкото здраве. Това гласи основният извод на Сметната палата, която одитира управлението на отпадъците от пластмаса три години назад - от януари 2017 година до декември 2019 година. През 2018...
виж още
Webground.bg