Your browser does not support JavaScript!


Ще управляваме държавния дълг със стратегия, която е с по-оптимистични изчисления

Министерският съвет одобри Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2021-2023 година. Документът е изготвен на основание Закона за държавния дълг и Закона за публичните финанси и осигурява общата рамка на дълговото управление в средносрочен план. Стратегията очертава водещите принципи и насоки на политиката по управление на държавния дълг през следващите три години, описани са индикативните...
виж още
Webground.bg