Your browser does not support JavaScript!


Сагата КТБ: Пак ли схема на опраскване, от държавен орган?!*

Със съдебно решение № 664 от 22.04.2015, постановено по т.д. 7459/2014, VI-4 на Софийски градски съд е обявена несъстоятелността на "Корпоративна търговска банка" АД, ЕИК 831184677. С посоченото съдебно решение СГС е обявил неплатежоспособността на "Корпоративна търговска банка", прекратил е дейността ѝ, постановил е обща възбрана и запор върху имуществото...
виж още
Webground.bg