Your browser does not support JavaScript!


Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 11,7 млрд. лв.

Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2019 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет. По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители...
виж още
Webground.bg