Your browser does not support JavaScript!


Променят правилника на Академията на МВР

Правителството прие промени в Правилника за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи. Измененията са обусловени от настъпилите промени в нормативната уредба, касаещи висшето образование, развитието на академичния състав, структурата и дейността на Министерство на вътрешните работи, както и коригиране на някои несъвършенства в текстовете на правилника,...
виж още
Webground.bg