Your browser does not support JavaScript!


Процедурата за определяне на кандидати за съдебни заседатели в Районен съд - Елин Пелин

В срок до 04 октомври 2019 г. кандидатите за съдебни заседатели предоставят документите по чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, в деловодството на Общински съвет, ет. III, стая №20 в сградата на Община Елин Пелин. Процедурата е приета с Решения №1274 по Протокол №53/17.09.2019 г. на Общински съвет - Елин Пелин. Комисията, определена в решението, изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично...
виж още
Webground.bg