Прекратява се концесията върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Сарафово“

submit to reddit
Правителството прие Решение за едностранно прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Сарафово“, община Бургас. Договорът е сключен на 7 септември 2000 г. между държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „МАТ“ ООД. Прекратяването на концесионното правоотношение се налага, тъй като концесионерът е неизправна страна по договора, в следствие....
виж още
Webground.bg
Top