Your browser does not support JavaScript!


Предстои открито съдебно заседание по делото за избор на кмет в с. Бозвелийско

С определение, постановено в съдебно заседание на 14 ноември 2019 г., съдебният състав при Административен съд – Варна е приел за необходимо извършването на допълнителни процесуални действия, с цел изясняване на относими към предмета на спора факти. Предвид това е отменено протоколно определение, с което е даден ход по съществопо адм. дело №2991/2019 г., а делото е насрочено за разглеждане...
виж още
Webground.bg