Your browser does not support JavaScript!


Правителството иска по-малко бюрокрация за чистотата на въздуха по отношение на горивата

Законови промени въвеждат изискванията и особените правила за издаването на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии (ННЕ) за летливи органични съединения и определяне на нови ННЕ в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) при спазване на определени изисквания за опазване на околната среда и човешкото здраве. Промените все още са на ниво предложение...
виж още
Webground.bg