Your browser does not support JavaScript!


По-високите пенсии заплашват финансовата стабилност на Румъния

Доверието в Румъния и икономическото възстановяване след коронавируса ще бъдат засегнати от решението на парламента да увеличи пенсиите със задна дата с 40% от 1 септември, смятат големи работодателски и бизнес организации. "Такива мерки, особено тези с необратим характер, като увеличението на пенсиите, трябва да бъдат устойчиви в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план и не трябва...
виж още
Webground.bg