Your browser does not support JavaScript!


По-прецизен контрол ще се прави на въздуха на Бургас

Темата за въздуха на Бургас остава актуална за всеки, който живее в града. Още една стъпка в посока на неговото подобряване направиха общинските съветници. На последната сесия те единодушно решиха да се подобри системата за мониторинг на чистотата на въздуха, а мобилната станция ще бъде модернизирана. Това ще даде възможност да се прави по-пълен анализ на качеството на въздуха. То ще включва и установяване...
виж още
Webground.bg