Your browser does not support JavaScript!


По-практично, по-етично – "Адвокати за адвокатите" в изборите за ръководство на Софийска адвокатска колегия

През почивните дни (25 и 26 януари) ще се проведе Общо събрание на Софийска адвокатска колегия. Наред с разглеждане на текущи въпроси като бюджета на организацията, предстоят и избори за състава на ръководните ѝ органи – Адвокатския съвет, Дисциплинарния съд и Контролния съвет. Платформа на "Адвокати за адвокатите" за развитие на Софийска адвокатска колегия Визията...
виж още
Webground.bg