Your browser does not support JavaScript!


Парламентът прие промени в Закона за обществените поръчки на първо четене

Народното събрание прие промени в Закона за обществените поръчки на първо четене. Със законопроекта се предлага промяна, с която се допуска разпоредител от по-висока степен, а не само първостепенен, да възлага поръчки за нужди на негови разпоредители с бюджет от по-ниска степен. Правят се и промени свързани с начина за изчисляване на прогнозната стойност. Промяната е продиктувана от установени...
виж още
Webground.bg