Your browser does not support JavaScript!


Пандемията е краят на отвореното общество, смята руски мислител

Мерките, предприети за борба с пандемията на коронавируса, се свеждат най-общо до едно: затвореност. Ако вземем предвид, че предишната универсална парадигма, поне на теория, беше глобално, либерално, пазарно отворено общество, където доминираше идеологията на правата на човека, тоест индивидът в изолация от гражданство, държава, религия, расата и дори пола, то коронавирусът представлява промяна...
виж още
Webground.bg