Your browser does not support JavaScript!


Отварят площадката за безплатно депониране на отпадъци в Асеновград

Новата площадка за безплатно депониране на отпадъци от домакинствата и на строителни отпадъци също от граждани в Асеновград ще започне да функционира до дни. Тя е изградена на територията на приемната към Депото за твърди битови отпадъци в града. Извършена е проверка от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив и е установено, че площадката отговаря на изискванията и е годна за...
виж още
Webground.bg