Your browser does not support JavaScript!


Опазват белите пясъчни миди с министерска заповед

Министерството на земеделието, храните и горите забранява улова на бели пясъчни миди за срок от един месец. Това се налага, за да бъдат защитени от изчезване видовете Donax trunculus и Chamelea gallina, които обитават българската част от Черно море. В заповедта, подписана от министър Десислава Танева, се казва, че се забранява не само стопанският, но и любителският улов. По този начин ще се създадат условия...
виж още
Webground.bg