Your browser does not support JavaScript!


Опаковки от стари пестициди са отровили рибата в Марица

Не за пръв път предприятието за преработка на пластмасови отпадъци "Екоинвест" изпуска отровни вещества в река Пишманка, която се влива в Марица, но отравянето от последните дни е най-сериозният удар върху екологичното равновесие на голямата река. Залпово изпускане на силно токсични вещества - цианиди, арсен, живак и други токсични материали, плюс индустриални замърсители,...
виж още
Webground.bg