Your browser does not support JavaScript!


Община Видин проведе обществено обсъждане за атмосферния въздух

Събитието се проведе в залата на Общинския съвет и бе открито от Цветомира Илиева, заместник-кмет „Финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие“ на Община Видин и ръководител на проекта „Разработване на Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план...
виж още
Webground.bg