Your browser does not support JavaScript!


Община Тетевен и и гимназия ,,Сава Младенов“ в партньорство за реализиране на дуална форма на обучение

Ученици от 8 клас от НПГГСД ,,Сава Младенов“ специалност ,,Горско стопанство и дърводобив“, професия ,,Техник – лесовъд“ проведоха своето първо „пробно стажуване“ в Община Тетевен. „Пробното стажуване“ е една от дейностите на проект „Подкрепа за дуалната...
виж още
Webground.bg