Your browser does not support JavaScript!


Община Елин Пелин напомня на собствениците на кучета да ги регистрират

Кучетата на територията на Община Елин Пелин се декларират от собствениците им ежегодно до 31 март на текущата година. За целта е необходимо всички собственици на кучета да подадат декларация по чл. 117 от Закона за местни данъци и такси в Общината по постоянен адрес или седалище и адрес на управление /ако е юридически лице/, като към декларацията приложат копие от паспорта на кучето. За Община Елин Пелин...
виж още
Webground.bg