Your browser does not support JavaScript!


Община Чепеларе спечели проект за близо 1 млн лева за ремонт на две улици

Община Чепеларе получи одобрение за финансиране за реконструкция и рехабилитация на ул. "24-ти май" в размер на 976 128.25 лв. Чрез проектно предложение, което бе подадено на 05.07.2018 г. Община Чепеларе кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“...
виж още
Webground.bg