Your browser does not support JavaScript!


Ново бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани отварят в София

Всеки град и държава имат сложна система за достъп до услуги, разпределена между отделните нива на управление, институции и доброволни доставчици на услуги, места, всички с различни изисквания и процеси. В допълнение с езиковата бариера и недостатъчна ориентация в града, новодошлите се изправят пред стресова ситуация.  Като резултат от работата си в продължение на повече от година...
виж още
Webground.bg