Your browser does not support JavaScript!


Ние придаваме на добротата истински смисъл и ѝ позволяваме да завладее света

Има хора, които гордо носят знамето на своята доброта, радвайки се на своите златни сърца. Думите им обаче губят пълния си смисъл, когато играят ролята на мълчаливи свидетели на „ежедневното“ зло. Тяхното бездействие става очевидно, когато те просто се отвърнат, млъкнат и игнорират несправедливостите и униженията на другите. Чуваме думата „зло”...
виж още
Webground.bg