Your browser does not support JavaScript!


Недъзите на новия проект за "бонус-малус"*

Изложените по-долу коментари, бележки и предложения са по повод и във връзка с обявеното от КФН обществено обсъждане на Проекта на Наредбата за системата "бонус-малус" по задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" и съпътстващите ги мотиви, някои изменения в Наредба № 49 и други предложения.. Макар, че са израз на лично мои трактовки...
виж още
Webground.bg