Your browser does not support JavaScript!


НСИ: Показателят за бизнес климат спада с 4,1 пункта

През ноември 2020 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо нивото си от октомври, като понижение на показателя е регистрирано в строителството и търговията на дребно, съобщават от Националния статистически институт(НСИ). Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“...
виж още
Webground.bg