Your browser does not support JavaScript!


НС даде правомощия на общински служители, близки до тези на органи на МВР

Общинските служители ще могат да подпомагат осъществяването на административно-наказателната дейност на територията на общината, като изпълняват функционалните си задължения в униформено облекло и отличителни знаци на съответната община, утвърдени от кмета на общината., Това прие парламентът чрез промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация на първо четене. За"...
виж още
Webground.bg