Your browser does not support JavaScript!


Министерства, държавни структури и държавни фирми с най-много нарушения в обществените поръчки

Министерства, други разпоредители с държавния бюджет и търговски дружества с държавно участие са с най-мащабни нарушения в провеждането на обществени поръчки, сочи отчетът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за миналата, 2019 година. При 60% от извършените през годината 451 финансови инспекции и проверки обект на проверка е възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Проверени...
виж още
Webground.bg