Your browser does not support JavaScript!


МС одобри 700 млн. лв. вноска от БЕХ за компенсации на небитовите клиенти

Министерският съвет неприсъствено одобри целева вноска от страна на Българския енергиен холдинг (БЕХ) към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) в индикативен размер 700 млн. лева. Индикативният размер на вноската, средства за която следва да се осигурят на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества – производители на електрическа...
виж още
Webground.bg