Your browser does not support JavaScript!


МФ: Фискалният резерв към 31 януари е 9,7 млрд. лева

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, бюджетното салдо по КФП на касова основа към 31 януари 2021 г. е положително в размер на 409,7 млн. лв. или 0,3 % от прогнозния БВП. То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 483,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 73,4 млн. лева,...
виж още
Webground.bg