Your browser does not support JavaScript!


Компаниите по света преминават към яйца без код 3

88% от всички ангажименти на бизнеса за снабдяване с яйца от ферми без клетки със срок до края на 2021 г. или по-рано са вече изпълнени. Това сочат данни от доклад от май 2022 г. за напредъка на бизнеса за етичен избор на яйца на Международната коалиция Open Wing Alliance (OWA), част от която е и Сдружение КАЖИ. Това показва, че до голяма степен компаниите изпълняват своите ангажименти за прекратяване...
виж още
Webground.bg