Your browser does not support JavaScript!


Кои ще бъдат новите господари на златото?

Златото, универсалната световна валута и средство за съхранение на стойността, се деглобализира. Mocatta, дълго време най-големият търговец на златни кюлчета, е в процес на разформироване от Scotiabank. JPMorgan, водещата банка за кюлчета в САЩ, е все по-неохотна и трудно приема нови контрагенти. Заедно с всички останали проблеми HSBC трябваше да понесе огромна обезценка на златните си авоари...
виж още
Webground.bg