Your browser does not support JavaScript!


КЕВР одобри образец за издаване на лицензия за търговия с природен газ

Комисията за енергийно и водно регулиране одобри образец на заявление за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“, съобщиха от енергийния регулатор. Приетите промени в Закона за енергетиката предвиждат дейността „търговия с природен газ“ да се извършва въз основа на издадена лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ, считано...
виж още
Webground.bg