Your browser does not support JavaScript!


КЕВР: "Топлофикация София" да даде информация за реално изразходваната топлинна енергия

След изготвянето на изравнителните сметки за отоплителния сезон "Топлофикация София" ЕАД трябва да представи на всички клиенти в проверените жилищни сгради информация за реално изразходваната от тях и фактурирана топлинна енергия за периода декември 2019 – март 2020 г, както и дължимите суми от корекции. Информация за това следва да бъде предоставена и в Комисията...
виж още
Webground.bg