Живот, мъдрост и достойни старини в дом “Венета Ботева” - Велико Търново

submit to reddit
Домът за стари хора  “Венета Ботева” в град Велико Търново е специализирана институция с отделение за лежащо болни предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. В дома са настанени 130 човека, от....
виж още
Webground.bg
Top