Your browser does not support JavaScript!


Инспекторатът на ВСС - доволен от доклада на ЕК за България

"Като ръководител на една от институциите, отговорни за напредъка на България по МСП съм удовлетворена от оценката на ЕК, че са изпълнени препоръките и са постигнати шестте показателя по мониторинговия механизъм. Убедено смятам, че действието на МСП за България ще бъде прекратено". Това обяви в позиция главния инспектор на ИВСС по повод Доклада на ЕК за напредъка на България по Механизма...
виж още
Webground.bg