Your browser does not support JavaScript!


Индустриалното производство у нас забавя растежа си през април

През април индустриалното производство нараства с 0.8% на месечна база в еврозоната и с 0.5% на ниво Европейски съюз, сочат сезонно изгладените данни на Евростат. За сравнение, през предходния месец март индустриалната продукция записа ръст от 0.4% в еврозоната и покачване от 0.8% на ниво ЕС. На годишна база повишението достига 39.3% за еврозоната и 38.7% за целия ЕС. В България индустриалната продукция...
виж още
Webground.bg